EFSA  The European Food Safety Authority (EFSA)

Om Ekstra jomfru olivenolie.

De olivenolier Olive Oil Copenhagen forhandler her på siden har alle et indhold af polyphenoler der også kan kaldes antioxidanter, der er højt nok til at olivenolierne lever op til kravene fra EFSA.

EFSA anbefaler 20 g frisk ekstra jomfruolivenolie dagligt istedet for usundt fedt.

Olive Oil Copenhagen videregiver informationer fra studier om ekstra jomfruolivenolie, med kildehenvinsiger.

Sund kost og motion kan medvirke til et helbred i balance, men kan ikke stå alene og må ikke forstås som helbredene.

Er du syg eller har en kronisk lidelse anbefales du at følge de danske sundheds myndigheders anbefalinger. Samt tal med din egen praktiserende læge om de livsstils ændringer du foretager, da det muligvis kan havde betydning for din medicinering eller andre forhold.

Polyphenoler/Antioxidanter i ekstra jomfru olivenolie

Ved dagligt indtag af 20 g. ekstra jomfru olivenolie fra Olive oil Copenhagen:

Anprisning: Olivenolie-polyphenoler bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod oxidativt stress.

Betingelser for anvendelsen af anprisningen:

Anprisningen må kun anvendes for olivenolie, der indeholder mindst 5 mg hydroxytyrosol og derivater heraf (f.eks. oleuropein-kompleks og tyrosol) pr. 20 g olivenolie. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 20 g olivenolie.

Kilde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0432 EFSA journal: 2011;9(4):2033

Oliesyre i ekstra jomfru olivenolie

Oliesyrer kaldes også n-9 fedtsyrer eller omega 9 fedtsyrer.

Anprisning:

Udskiftning af mættede fedtstoffer i kosten med umættede fedtstoffer bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet. Oliesyre er et umættet fedtstof.

Betingelser for anvendelsen af anprisningen:

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af umættede fedtsyrer i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT INDHOLD AF UMÆTTET FEDT på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Kilde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0432 EFSA journal 2011;9(4):2043

HØJT INDHOLD AF ENKELTUMÆTTET FEDT

Ekstra Jomfru olivenolier fra Olive Oil Copenhagen indeholder i gennemsnit 79 g enkeltumættet fedt pr. 100 g.

Enkelt-umættt fedt kaldes også mono-umættet fedt

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt indhold af enkeltumættet fedt, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis mindst 45 % af fedtsyrerne i produktet stammer fra enkeltumættet fedt, og hvis mindst 20 % af produktets energiindhold hidrører fra enkeltumættet fedt.

Kilde: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 116/2010 af 9. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger (EØS-relevant tekst)